Hola! Benvingut. El que estàs a punt d'escoltar són algunes de les paraules més importants que escoltaràs mai. És una bona notícia per a tothom.

Programes a Spanish: Latin America


Bones notícies (Buenas Nuevas de las Santas Escrituras)
Durada
 38 min
LLL 1 Començant per DÉU ()
Durada
 25 min
LLL 2 Homes poderosos de DÉU ()
Durada
 51 min
LLL 3 Victòria a través de DÉU ()
Durada
 30 min
LLL 4 Servants de DÉU ()
Durada
 33 min
LLL 5 A prova per a Déu ()
Durada
 31 min
LLL 6 JESÚS - Mestre i Sanador ()
Durada
 27 min
LLL 7 JESÚS - Senyor i Salvador ()
Durada
 32 min
LLL 8 Actes de l'ESPERIT SANT ()
Durada
 27 min
El Crist Vivent ()
Durada
 119 min
Knowing More About God (Conciendo Mas De Dios)
Durada
 22 min
Devotions (Devociones)
Durada
 50 min
Devotions for Children (Devocionales para Niños)
Durada
 42 min
 Altres recursos:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project