Ola! Benvido. O que estás a piques de escoitar son algunhas das palabras máis importantes que escoitarás. É unha boa noticia para todos.

Programas en Spanish: Latin America


Boas novas (Buenas Nuevas de las Santas Escrituras)
Duración
 38 min
LLL 1 Comezando por DEUS ()
Duración
 25 min
LLL 2 Poderosos homes de DEUS ()
Duración
 51 min
LLL 3 Vitoria por Deus ()
Duración
 30 min
LLL 4 Servos de DEUS ()
Duración
 33 min
LLL 5 A proba por Deus ()
Duración
 31 min
LLL 6 XESÚS - Mestre e Curandeiro ()
Duración
 27 min
LLL 7 XESÚS - Señor e Salvador ()
Duración
 32 min
LLL 8 Actos do ESPÍRITO SANTO ()
Duración
 27 min
O Cristo Vivo ()
Duración
 119 min
Knowing More About God (Conciendo Mas De Dios)
Duración
 22 min
Devotions (Devociones)
Duración
 50 min
Devotions for Children (Devocionales para Niños)
Duración
 42 min
 Outros recursos:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project