Сайн уу? Тавтай морил. Таны сонсох гэж буй зүйл бол таны сонсох хамгийн чухал үгс юм. Энэ нь хүн бүрийн хувьд сайн мэдээ юм.

Spanish: Latin America дахь програмууд


Сайн мэдээ (Buenas Nuevas de las Santas Escrituras)
Үргэлжлэх хугацаа
 38 мин
LLL 1 Бурханаас эхэлнэ ()
Үргэлжлэх хугацаа
 25 мин
LLL 2 Бурханы хүчирхэг эрчүүд ()
Үргэлжлэх хугацаа
 51 мин
LLL 3 Бурханаар дамжуулан ялалт ()
Үргэлжлэх хугацаа
 30 мин
LLL 4 Бурханы үйлчлэгч нар ()
Үргэлжлэх хугацаа
 33 мин
LLL 5 Бурханы төлөө шүүх хурал ()
Үргэлжлэх хугацаа
 31 мин
LLL 6 ЕСҮС - Багш ба эдгээгч ()
Үргэлжлэх хугацаа
 27 мин
LLL 7 ЕСҮС - Эзэн ба Аврагч ()
Үргэлжлэх хугацаа
 32 мин
LLL 8 Ариун Сүнсний үйлс ()
Үргэлжлэх хугацаа
 27 мин
Амьд Христ ()
Үргэлжлэх хугацаа
 119 мин
Knowing More About God (Conciendo Mas De Dios)
Үргэлжлэх хугацаа
 22 мин
Devotions (Devociones)
Үргэлжлэх хугацаа
 50 мин
Devotions for Children (Devocionales para Niños)
Үргэлжлэх хугацаа
 42 мин
 Бусад нөөцүүд:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project