Hallo! Velkommen. Det du er i ferd med å høre er noen av de viktigste ordene du noen gang vil høre. Det er gode nyheter for alle.

Programmer i Spanish: Latin America


Gode nyheter (Buenas Nuevas de las Santas Escrituras)
Varighet
 38 min
LLL 1 Begynner med GUD ()
Varighet
 25 min
LLL 2 GUDs mektige menn ()
Varighet
 51 min
LLL 3 Seier gjennom GUD ()
Varighet
 30 min
LLL 4 Guds tjenere ()
Varighet
 33 min
LLL 5 På prøvelse for GUD ()
Varighet
 31 min
LLL 6 JESUS - Lærer og helbreder ()
Varighet
 27 min
LLL 7 JESUS - Herre og Frelser ()
Varighet
 32 min
LLL 8 Handlinger av DEN HELLIGE ÅND ()
Varighet
 27 min
Den levende Kristus ()
Varighet
 119 min
Knowing More About God (Conciendo Mas De Dios)
Varighet
 22 min
Devotions (Devociones)
Varighet
 50 min
Devotions for Children (Devocionales para Niños)
Varighet
 42 min
 Andre ressurser:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project