Përshëndetje! Mirë se vini. Ato që do të dëgjoni janë disa nga fjalët më të rëndësishme që do të dëgjoni ndonjëherë. Është një lajm i mirë për të gjithë.

Programet në Spanish: Latin America


Lajme te mira (Buenas Nuevas de las Santas Escrituras)
Kohëzgjatja
 38 min
LLL 1 Duke filluar me Zotin ()
Kohëzgjatja
 25 min
LLL 2 Burra të Fuqishëm të Zotit ()
Kohëzgjatja
 51 min
LLL 3 Fitorja përmes Zotit ()
Kohëzgjatja
 30 min
LLL 4 Shërbëtorët e Zotit ()
Kohëzgjatja
 33 min
LLL 5 Në gjyq për Zotin ()
Kohëzgjatja
 31 min
LLL 6 JEZUSI - Mësues dhe Shërues ()
Kohëzgjatja
 27 min
LLL 7 JEZUSI - Zot dhe Shpëtimtar ()
Kohëzgjatja
 32 min
LLL 8 Veprat e Frymës së Shenjtë ()
Kohëzgjatja
 27 min
Krishti i Gjallë ()
Kohëzgjatja
 119 min
Knowing More About God (Conciendo Mas De Dios)
Kohëzgjatja
 22 min
Devotions (Devociones)
Kohëzgjatja
 50 min
Devotions for Children (Devocionales para Niños)
Kohëzgjatja
 42 min
 Burime të tjera:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project