Hallå! Välkommen. Det du kommer att höra är några av de viktigaste orden du någonsin kommer att höra. Det är goda nyheter för alla.

Program i Spanish: Latin America


Goda nyheter (Buenas Nuevas de las Santas Escrituras)
Varaktighet
 38 min
LLL 1 Börjar med GUD ()
Varaktighet
 25 min
LLL 2 GUDs mäktiga män ()
Varaktighet
 51 min
LLL 3 Seger genom GUD ()
Varaktighet
 30 min
LLL 4 Guds tjänare ()
Varaktighet
 33 min
LLL 5 På prov för GUD ()
Varaktighet
 31 min
LLL 6 JESUS - Lärare & Helare ()
Varaktighet
 27 min
LLL 7 JESUS - Herre & Frälsare ()
Varaktighet
 32 min
LLL 8 Den Helige Andes handlingar ()
Varaktighet
 27 min
Den levande Kristus ()
Varaktighet
 119 min
Knowing More About God (Conciendo Mas De Dios)
Varaktighet
 22 min
Devotions (Devociones)
Varaktighet
 50 min
Devotions for Children (Devocionales para Niños)
Varaktighet
 42 min
 Andra resurser:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project