Hej! Velkommen. Det, du er ved at høre, er nogle af de vigtigste ord, du nogensinde vil høre. Det er gode nyheder for alle.

Programmer i Spanish: Latin America


Gode nyheder (Buenas Nuevas de las Santas Escrituras)
Varighed
 38 min
LLL 1 Begyndende med GUD
Varighed
 25 min
LLL 2 GUDs Mægtige Mænd
Varighed
 51 min
LLL 3 Sejr gennem GUD
Varighed
 30 min
LLL 4 Guds tjenere
Varighed
 33 min
LLL 5 På prøve for GUD
Varighed
 31 min
LLL 6 JESUS - Lærer & Healer
Varighed
 27 min
LLL 7 JESUS - Herre og Frelser
Varighed
 32 min
LLL 8 HELLIGÅNDS gerninger
Varighed
 27 min
Den levende Kristus
Varighed
 119 min
Knowing More About God (Conciendo Mas De Dios)
Varighed
 22 min
Devotions (Devociones)
Varighed
 50 min
Devotions for Children (Devocionales para Niños)
Varighed
 42 min
 Andre ressourcer:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project