Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Spanish: Latin America


Mabuting Balita (Buenas Nuevas de las Santas Escrituras)
Tagal
 38 minuto
LLL 1 Ang Pasimula sa DIYOS
Tagal
 25 minuto
LLL 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS
Tagal
 51 minuto
LLL 3 Tagumpay sa pamamagitan ng DIYOS
Tagal
 30 minuto
LLL 4 Mga Lingkod ng DIYOS
Tagal
 33 minuto
LLL 5 Dumadaan sa Pagsubok para sa DIYOS
Tagal
 31 minuto
LLL 6 HESUS - Guro at Manggagamot
Tagal
 27 minuto
LLL 7 HESUS - Panginoon at Tagapagligtas
Tagal
 32 minuto
LLL 8 Mga Gawa ng ESPIRITU SANTO
Tagal
 27 minuto
Ang Buhay na Kristo
Tagal
 119 minuto
Knowing More About God (Conciendo Mas De Dios)
Tagal
 22 minuto
Devotions (Devociones)
Tagal
 50 minuto
Devotions for Children (Devocionales para Niños)
Tagal
 42 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project