အာရှတိုက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ Oriya, Tribal
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Desia: Kotpad


ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော်
 29 မိနစ်