ทวีปเอเซีย ประเทศอินเดีย Oriya, Tribal
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Desia: Kotpad


พระคำแห่งชีวิต
 29 นาที