ทวีปแอฟริกา สาธารณรัฐเอธิโอเปีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Tsamai


เริ่มต้นกับพระเจ้า
 39 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 50 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 46 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 43 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 43 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 44 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 38 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 42 นาที
God's Love Through Christ
 49 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project