سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Gahuku


خبر خوش
مدت زمان
 117 دقیقه
کلام زندگی 1
مدت زمان
 46 دقیقه
کلام زندگی 2
مدت زمان
 30 دقیقه