အိုရှန်းနီးယား ဗနွားတူနိုင်ငံ Ambrym, Southeast
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Ambrym, Southeast: Toak


ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် w/ BISLAMA
 39 မိနစ်