หมู่เกาะทางแปซิฟิก วานูอาตู Ambrym, Southeast
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Ambrym, Southeast: Toak


พระคำแห่งชีวิต w/ BISLAMA
 39 นาที