ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

Lunda ဘာသာစကား အုပ်စု

Lunda: Ndembu
Lunda: Kwango


ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Lunda


သတင်းကောင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 41 မိနစ်
LLL 1 ဘုရားသခင်နှင့်အစပြုခြင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 39 မိနစ်
LLL 2 ဘုရားသခင်၏ ခွန်အားကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များ
ကြာမြင့်ချိန်
 39 မိနစ်
LLL 3 ဘုရားသခင်အားဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 38 မိနစ်
LLL 4 ဘုရားသခင့် အစေခံများ
ကြာမြင့်ချိန်
 39 မိနစ်
LLL 5 ဘုရားသခင်အတွက် စမ်းသပ်ခံခြင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 38 မိနစ်
LLL 6 ယေရှု - သွန်သင်သူနှင့် ကျန်းမာခြင်းအရှင်
ကြာမြင့်ချိန်
 38 မိနစ်
LLL 7 ယေရှု - သခင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်
ကြာမြင့်ချိန်
 38 မိနစ်
LLL 8 သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ရပ်များ
ကြာမြင့်ချိန်
 38 မိနစ်
 အခြားမှီငြိမ်းစရာများ၊ အမှီအငြမ်းမျာ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing