नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Lunda भाषा समूह

Lunda: Ndembu
Lunda: Kwango


Lunda मा कार्यक्रमहरू


खुसीको खबर
अवधि
 41 मिनेट
LLL 1 परमेश्वरबाट सुरु
अवधि
 39 मिनेट
LLL 2 परमेश्वरका शक्तिशाली मानिसहरू
अवधि
 39 मिनेट
LLL 3 परमेश्वरद्वारा विजय
अवधि
 38 मिनेट
LLL 4 परमेश्वरका सेवकहरू
अवधि
 39 मिनेट
LLL 5 परमेश्वरको लागि परीक्षणमा
अवधि
 38 मिनेट
LLL 6 येशू - शिक्षक र निको पार्ने
अवधि
 38 मिनेट
LLL 7 येशू - प्रभु र मुक्तिदाता
अवधि
 38 मिनेट
LLL 8 पवित्र आत्माका कार्यहरू
अवधि
 38 मिनेट
 अन्य स्रोतहरू:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing