Afrika Zambië
Hallo! Welkom. Wat jy oor om te hoor is 'n paar van die mees belangrikste woorde jy ooit sal hoor. Dit is goeie nuus vir almal.

Lunda Taalfamilie

Lunda: Ndembu


Programma's in Lunda


Goeie Nuus
 41 min
LLL1 Begin met God
 39 min
LLL2 Machtige mannen van God
 39 min
LL3 Overwinning door God
 38 min
LLL4 Dienaren van God
 39 min
LLL5 Op de proef gesteld door God
 38 min
LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer
 38 min
LLL7 JEZUS - Heer en Redder
 38 min
LLL8 Handelingen van de Heilige Geest
 38 min
 Ander Hulpbronne:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing