Asya Indonesya
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Pakpak


Berita Njuah Juah
 33 minuto
Mabuting Balita
 47 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing