အာရှတိုက် တရုတ်နိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

Naxi ဘာသာစကား အုပ်စု

Mosuo
Naxi: Deqin
Mosuo: Dongfeng
Naxi: Lijiang: Longko
Mosuo: Ninglang
Naxi: Fenglian Chun-Fenke


ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Naxi


သတင်းကောင်း
 58 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 2
 45 မိနစ်
Becoming a Friend of God
 77 မိနစ်
 အခြားမှီငြိမ်းစရာများ၊ အမှီအငြမ်းမျာ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project