آسیا کشور چین
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Naxi خانواده زبانی

Mosuo
Naxi: Deqin
Mosuo: Dongfeng
Naxi: Lijiang: Longko
Mosuo: Ninglang
Naxi: Fenglian Chun-Fenke


برنامه‌ها به زبان ... Naxi


خبر خوش
 58 دقیقه
کلام زندگی 2
 45 دقیقه
Becoming a Friend of God
 77 دقیقه