Bontoc Group فیلیپین آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Bontoc, Central: Tinokukan


کتاب مقدس & Song
 38 دقیقه
Genesis
 52 دقیقه