အာရှတိုက် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Bontoc Group
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Bontoc, Central: Tinokukan


သမ္မာကျမ်းစာ & Song
 38 မိနစ်
Genesis
 52 မိနစ်