ทวีปยุโรป ประเทศสเปน Aragonese
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Aragonese: Eastern


ข่าวประเสริฐ^
 39 นาที