ทวีปเอเซีย ประเทศอินโดนีเซีย Banyadu
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Bemoyap


ข่าวประเสริฐ
 63 นาที