ทวีปแอฟริกา ประเทศแชด Kaba Naa, Sara
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Didje Manyam


Becoming a Friend of God
 51 นาที