Châu Phi Cộng hoà Chad Kaba Naa, Sara
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Didje Manyam


Becoming a Friend of God
 51 phút