ทวีปแอฟริกา ประเทศแชด Kulfa
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Kulfa: Kurmi


Becoming a Friend of God
 50 นาที