Châu Phi Cộng hoà Chad Kulfa
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Kulfa: Kurmi


Becoming a Friend of God
 50 phút