ทวีปเอเซีย ประเทศจีน Miao, Black
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Miao: Waishu


Words of Life
 41 นาที