لیبریا آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Manya


خبر خوش
 53 دقيقة
۱ شروع با خداوند
 28 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 38 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 19 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 19 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 19 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 25 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 19 دقيقة
۸ اعمال روح القدس
 32 دقيقة
کلام زندگی (M)
 47 دقيقة
Becoming a Friend of God
 50 دقيقة
 منابع دیگر:
Oral Bibles / Kairos
Oral Bibles / Kairos