ทวีปแอฟริกา ประเทศไลบีเรีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Manya


ข่าวประเสริฐ
 53 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 28 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 38 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 19 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 19 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 19 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 25 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 19 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 32 นาที
พระคำแห่งชีวิต (M)
 47 นาที
Becoming a Friend of God
 50 นาที
 สื่ออื่นๆ:
Oral Bibles / Kairos
Oral Bibles / Kairos