အာဖရိကတိုက် ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

Sango ဘာသာစကား အုပ်စု

Sango: Ubangi


ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Sango


သတင်းကောင်း
 58 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 1
 39 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 2
 36 မိနစ်