Osyaniya Australia
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Nyangumarta


Yinmarrangu Jiyijajiku
 16 minuto
Bible Overview
 13 minuto
New Reader Series
 44 minuto