หมู่เกาะทางแปซิฟิก ทวีปออสเตรเลีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Nyangumarta


Yinmarrangu Jiyijajiku
 16 นาที
Bible Overview
 13 นาที
New Reader Series
 44 นาที