ทวีปเอเซีย ประเทศอินโดนีเซีย Malay
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Mentuka


ข่าวประเสริฐ
 46 นาที