หมู่เกาะทางแปซิฟิก ประเทศปาปัวนิวกีนี Suau
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Suau: Sinaki


ข่าวประเสริฐ
 57 นาที