Asya Nepal
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Dolpo Lupon ng mga Wika

Dolpa: Phoke
Dokpa


Mga Palatuntunan sa Dolpo


Mabuting Balita
 57 minuto
Words of Life
 52 minuto