အာရှတိုက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ Kurux
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Orau: Northern


သတင်းကောင်း
 49 မိနစ်
သတင်းကောင်း
 58 မိနစ်
Jiwonhi Dahar
 59 မိနစ်
သီချင်းများ
 56 မိနစ်