ทวีปเอเซีย ประเทศอินเดีย Kurux
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Orau: Northern


ข่าวประเสริฐ
 49 นาที
ข่าวประเสริฐ
 58 นาที
Jiwonhi Dahar
 59 นาที
เพลง
 56 นาที