هندوستان آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Santali خانواده زبانی

Santali: Nepal
Mahali: Bangladesh
Santali: Bangladesh


برنامه‌ها به زبان ... Santali


خبر خوش
 45 دقيقة
کلام زندگی 1
 49 دقيقة
کلام زندگی 2
 48 دقيقة
کلام زندگی 3
 58 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project