အာရှတိုက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

Santali ဘာသာစကား အုပ်စု

Santali: Nepal
Santali (Bangladesh)


ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Santali


သတင်းကောင်း
 45 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 1
 49 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 2
 48 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 3
 58 မိနစ်