ทวีปเอเซีย ประเทศอินเดีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Santali กลุ่มภาษา

Santali: Nepal
Santali (Bangladesh)


รายการในภาษา Santali


ข่าวประเสริฐ
 45 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 49 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 48 นาที
พระคำแห่งชีวิต 3
 58 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project