هندوستان آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Naga, Wancho


خبر خوش
 53 دقیقه
کلام زندگی
 58 دقیقه