Châu Á Trung Quốc Hlai
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Li: Hainan Changjiang Baoping


Becoming a Friend of God
 49 phút