ทวีปแอฟริกา ประเทศบูกินา ฟาโซ
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Samo, Southern


เริ่มต้นกับพระเจ้า
 31 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 41 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 24 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 22 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 22 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 28 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 25 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 36 นาที
ชีวิตของพระคริสต์
 127 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing