ทวีปแอฟริกา ประเทศไนจีเรีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Pidgin, Nigeria


พระคำแห่งชีวิต 2
 50 นาที
Words of Life 1
 50 นาที