آسیا پاکستان
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... بلتی


خبر خوش 1-22 & Life of Christ
 22 دقیقه
کلام زندگی 1
 29 دقیقه
کلام زندگی 2
 34 دقیقه
Genesis
 235 دقیقه
متی
 193 دقیقه
لوقا
 195 دقیقه
اعمال رسولان
 192 دقیقه
یعقوب
 18 دقیقه