آسیا هندوستان
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Mundari خانواده زبانی

Bhumij
Bangla: Kera
Mundari: Bangladesh


برنامه‌ها به زبان ... Mundari


کلام زندگی
 55 دقیقه