Azja Indie
Witam! Witamy. To, co usłyszysz, to jedne z najważniejszych słów, jakie kiedykolwiek usłyszysz. To dobra wiadomość dla wszystkich.

Mundari Grupa językowa

Bhumij
Bangla: Kera
Mundari: Bangladesh


Programy w Mundari


Słowa Życia
 55 min
 Inne zasoby:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing