ทวีปเอเซีย ประเทศอินเดีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Mundari กลุ่มภาษา

Bhumij
Bangla: Kera
Mundari: Bangladesh


รายการในภาษา Mundari


พระคำแห่งชีวิต
 55 นาที